บทวิจารณ์นิยายหลงลบลืมสูญและหมาหัวคน

ประชาไท (...นวนิยายกับห่วงโซ่ความทรงจำสีเลือด)
 Link

นิตยสารสีสันLink 


อ่าน-คิด-เขียน-รวมบทวิจารณ์วรรณกรรม
(บทวิจารณ์นิยายหมาหัวคน)

Link

Writer แม็กกาซีน ฉ.38


Link


writer แม็กกาซีน ฉ.37


Link
-จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ในกรุงเทพธุรกิจ


Link


Thai contemporary poetry and literary promotion sketched: a stanza of Sea Write awardees (Amataya, Chanthatip, Meesomseub & Srithong)

โดย Andrea Cangialosi

ดูบทความ


"(...) The size and scope of what's there to be read, translated and discussed from Thai and from Thailand is still vastly uncharted, a locus of literature to which this essay tried to tribute a minute expedition. Contemporary poetry is indeed undoubtedly praiseworthy. Notwithstanding novelty of styles and anti-traditionalism, even most conservative Thai literature scholars should accept these challenges. Or else poets could continue being relegated to instrumentalizing political stages and perceive themselves as mere “fireworks”, “decorative” features of this Country."

บทวิจารณ์นิยายคนแคระ


-รัฐพล เพชรบดี -เว็บมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน( Midnight university)


Link1   Link2

-สุธิดา วิมุตติโกศล -นิตยสารอ่าน


นิตยสารอ่าน

บทความวิจารณ์   
- วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา - มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ
  
pdf


-สกุล   บุณยทัต -สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

web

pdf

-เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11
 
pdf


-ไพลิน รุ้งรัตน์-ขวัญเรือน

-จรูญพร ปรปักษ์ประลัย ในสีสัน


-กัลปพฤกษ์

link


-รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ในAll Magazine
คลิก link ที่นี่-วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

pdf
-อิงอร สุพันธุ์วณิช ในวิทยุจุฬา
   
Download ได้ที่ link


--บทวิจารณ์ 'แมวเก้าชีวิต' ของ สุภาพ พิมพ์ชน  ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

link

Collage 2005 ที่จริงตัวหนังเริ่มที่วินาที 19-20 แต่ขาดโปรแกรมตัดต่อ

งานวรรณรูป ภาพเคลื่อนไหว

วรรณรูป

ปค้นเจอในไฟล์เก่าของตัวเองซุกไว้ใต้ถุนฮาร์ดดิสคอมพ์ 

หนังสั้น อสาระ

อสาระ ส่วนที่1

อสาระ ส่วนที่ 2 (จบ)

หนังสั้นทำเนิ่นนานแล้ว มีผมกับพราย-เกริกศักดิ์ ทำกันสองคนเพื่อแสดงงานนิทรรศการ วรรณรูป ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ฯ

ตึกใบหยก

วรรณรูป-วิภาส

Scene from a new place

วรรณรูป-วิภาส

Scene from a new place

 
18th floor , 2 doors
3 windows, 2 shadows, 1 soul.
16-carriage train
in hard rain
108 times a day,
3 tracks, 1 way.
 
1 sky, 1 horizon, 1 sun
are painting rain
white, grey, green, red and violet.
4 birds are flying and hiding
under my 2 feet
over humming-buzzing
city street.
1 million rains pound
1 city is drowned
dim
then down to nil.

-wipas srithong


The Esplanade(from Graffiti)

The Esplanade

It's midnight or

8 p.m. according to my watch.

The Esplanade pub, St. Kilda.

I sit freezing by the window,

outside the sea pretends to sleep.

It stares at me.

 

In the toilet I

ask a guy for a light

as he is pissing, humming.

"Why don't you pull down my pants mate"

he yelled.

Next to me a girl is shivering to the music

I say, "I saw 12 aborigines dancing around

my car, at Wilson's Prom yesterday".

The girl frowns with a shrug,

then turns away.

 

I order another VB..

I drink another VB..

 

The whole night

is equally dark

and tonight it is.

The place closes when I leave.

        Going home I lie down

in front of the TV,

trying to sleep.

Now in Melbourne it's 6 o'clock,

but it's just 2 am there in Bangkok.


-wipas srithong


ยามบ่าย เมื่อสุนัขตัวหนึ่งพาความเงียบออกไปเดินเล่น

วรรณรูป1

ผลงานหนังสือ

-แมวเก้าชีวิต (2545)
 
- Graffiti (รวมบทกวีภาษาอังกฤษ 2545)
- Vagabond (รวมบทกวีภาษาอังกฤษ 2543)


-รวมเรื่องสั้น เวลาล่วงผ่านอุโมงค์ (2551)


- ตรึงตากลบท (รวมวรรณรูป 2554)


-คนแคระ (นวนิยาย2555
-หมาหัวคน (นวนิยาย 2555)
 
    วิภาส ศรีทอง (ท่องเที่ยว พ.ศ. 2555)